தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நிறுவனர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழாவினையொட்டி
டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களின் திருவுருவச் சிலை திறப்புவிழா
Cordially invites you to the unveiling the statue of Dr. M.G.R. in commemoration with his Centenary Celebrations